Куќа Куќа со земјиштеОсновни податоци

Имотен лист290 КО Струмица
ТипКуќа
АдресаУл.Браќа Миладинови
ГрадСтрумица
Година на изградба2013
Површина на недвижност366 m2
Површина на земјиште191 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена5.156.713 МКД


Парцелата се наоѓа на КП 1487, во непосредна близина на центарот на Струмица. На парцелата има изградено семејна станбена куќа составена од подрум, приземје, кат и поткровје. На приземјето и катот има по една станбена единица со современ и функционален распоред. На подкровјето има една станбена единица. Дворот е ограден со бетонска и метална ограда. Куќата ја поседува потребната инфраструктура.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 5.156.713,00 денари, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

Продажбата ќе се одржи на ден 26.02.2020 во 12 часот во просториите на Извршител Данче Попчотрова-Ѓеоргиева од Струмица, ул.Ленинова бр.17, тел. за контакт 034/340-012. Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати