Куќа Куќа со земјиштеОсновни податоци

Имотен лист290 КО Струмица
ТипКуќа
Адресаул.Мара Минанова
ГрадСтрумица
Година на изградба2000
Површина на недвижност275 m2
Површина на земјиште294 m2
НаменаПродажба
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена3.919.579 МКД


Парцелата се наоѓа на КП 7645/2 во станбена населба Девијација на околу 2500м од центарот на Струмица. На парцелата има изградено куќа составена од сутерен, приземје и кат. На сутеренот има една станбена единица и гаража, на приземјето и катот има по една станбена единица. Дворното место е оградено со бетонска и метална ограда.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 3.919.579,00 денари.

Контакт телефон 075/455-635  072/312-882Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати