Куќа Куќа со земјиштеОсновни податоци

Имотен лист290 КО Струмица
ТипКуќа
Адресаул.Мара Минанова
ГрадСтрумица
Година на изградба2000
Површина на недвижност275 m2
Површина на земјиште294 m2
НаменаТековни продажби
Метод на продажбаВо извршна и стечајна постапка
Цена3.919.579 МКД


Парцелата се наоѓа на КП 7645/2 во станбена населба Девијација на околу 2500м од центарот на Струмица. На парцелата има изградено куќа составена од сутерен, приземје и кат. На сутеренот има една станбена единица и гаража, на приземјето и катот има по една станбена единица. Дворното место е оградено со бетонска и метална ограда.

Моменталната продажна цена на недвижноста изнесува 3.919.579,00 денари, под која недвижноста не може да се продаде на второто јавно наддавање.

Продажбата ќе се одржи на ден 26.02.2020 во 12 часот во просториите на Извршител Данче Попчотрова-Ѓеоргиева од Струмица, ул.Ленинова бр.17, тел. за контакт 034/340-012. 

 Print
Служба за наплата на проблематични пласмани и управување со преземен имот


02/5100-38202/5100-860

02/5100-955 02-5100-832

02/5100-863 02/5100-676

Маил: ProdazbaNaImot@nlb.mk

Испрати