Тргување со хартии од вредност

НЛБ Банка Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници.

Основни информации

НЛБ Банка Ви ги овозможува следниве брокерски услуги:

 • Тргување на Македонската берза
 • Тргување на речиси сите светски берзи
 • Посредување при купопродажба на акции при преземање на акционерски друштва
 • Посредување при купување на акции и обврзници во постапка на издавање на нови емисии на хартии од вредност
 • Навремени и корисни информации за актуелните случувања на македонската берза и берзите од регионот

 • Едноставно, брзо и сигурно тргување на Македонска Берза.
 • Електронско давање на налози за купување и продавање на хартии од вредност, нивна измена или повлекување
 • Следење на берзанското тргување и извршувањето на налозите во реално време
 • Аларми (нотификации за промените на пазарот)
 • Автоматски прием на извештаи за реализирани трансакции
 • Пристап во секое време до моменталните и историските податоци за портфолиото, налозите и трансакциите

Што е потребно за електронско тргување?

 • Склучување на договор за посредување при купопродажба на хартии од вредност и/или Анекс кон договорот
 • Доделено корисничко име и лозинка

Што е потребно за да тргувате?

 

 Повеќе информации

 • Во најблиската експозитура на Банката
 • Е-mail: broker@nlb.mk
 • Телефон: 02 / 5100-387, 02 / 5100-357 и 02 / 5100-354

Листа на берзите на регионот

www.bse-sofia.bg

www.zse.hr

www.ljse.si

www.belex.rs

www.sase.ba

www.ase.gr