Вработување

Тимот од стручни, посветени и способни кадри се клуч на нашето успешно работење и достигнувања.

Вработувањето на најдобрите кадри, постојаната грижа и вложувањето во вработените преку тимска работа и стручна едукација, во насока на нивен континуиран развој и унапредување во кариерата, претставуваат наш клучен приоритет.


НЛБ Банка нуди можност за работа во мотивирачка и посветена атмосфера, креативност и личен развој, тимски дух, можност за личен напредок и напредок во кариерата.

НЛБ Банка вработува „Развоен проектант” во Сектор за информатичка технологија

 

Ве поттикнуваме да бидете дел од нашата Банка и нашиот тим на успешни професионалци, посветени на барањата на клиенти, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба, соработка и почит мегу членовите на тимот и соработниците се основни начела и вредности на нашето работење/делување.

Доколку ги споделувате/се препознавате во овие вредности ви нудиме работа во динамично опкружување со бројни можности за обука и професионален развој во нашиот Сектор за информатичка технологија на позицијата: „Развоен проектант“.

Работната позиција ви нуди можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на  ИТ технологијата.

 Во продолжение е описот на работното место, за кое покрај техничките вештини потребни се и  основни „софт“ вештини за комуникација со интерни деловни корисници:
 

 Опис на работното  место:

 • Развој, планирање, одржување и дополнување на програмските решенија;
 • Воведување на нови алатки за релациони бази на податоци при развојот на апликациите;
 • Менторство, советување и поддршка на корисници при развој и употреба на програмски решенија на компјутерските системи;
 • Помош на деловните корисници на системите при тестирање на програмските решенија и проценка на резултатите од тестирање;
 • Учество во воведување нови технологии и стандарди за развој на програмските решенија;
 • Соработка со надворешни изведувачи за развој на нови проектни решенија од областа на банкарската информатичка технологија;
 • Менторство и пренос на знаења;
 • Учество во проектни групи.
   

Потребни минимум квалификации, вештини и способности:

 • Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);
 • Современи и класични алатки за поддршка и развој на софтвер;
 • Познавање на системи за управување со бази на податоци;
 • Аналитичиност, конструктивност и истрајност во изнаоѓање на решенија;
 • Способност за тимска работа и самоиницијативност;
 • Способност за одлучување;
 • Активно познавање на странски јазик (англиски јазик) .

 

Заинтересираните своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк  заклучно со 16 јануари 2017 година со избирање „Развоен проектант во Сектор за ИТ“ во полето оглас за кој се пријавувате.