Спонзорства и донации

 

НЛБ Банка е активно вклучена во поддршката на проекти и иницијативи кои придонесуваат кон развојот на спортот, културата, хуманитарната дејност и образованието во Република Македонија.

Нашите цели и начела за спонзорирање се интегрирани во деловната политика и стратегија на Банката.

Сите барања за спонзорства и донации можете да ги пратите до kabinetuprava@nlb.mk или пак да ги доставите до Архивата на Банката на ул. „Мајка Тереза“ бр,1, 1000 Скопје, Македонија.