Контакт

 

 

НЛБ Банка АД Скопје
Ул. Водњанска бр. 1, Општина Центар
1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: 02 / 15 600

Факс: 02 / 3105 681
Е-mail: info@nlb.mkКонтактирајте со нас за сите Ваши прашања, забелешки и мислења!


Ваше мислење

Локација, адреси и работно време на експозитури на НЛБ Банка

Експозитури

Локација и адреси на банкомати на НЛБ Банка

Банкомати

 

Доколку сакате да пријавите мито, корупција или сомневање за друго штетно однесување, истото можете да го направите на телефонскиот број: 02/ 5100 325, на електронската адреса: izmami@nlb.mk или преку пошта до:
Овластено лице за прием на пријави за штетно однесување, н/р ДОВЕРЛИВО, ул. „Водњанска “ бр.1, 1000 Скопје, Центар. Република Северна Македонија

Пријава може да доставите и директно до Народна Банка на Република Северна Македонија