Голема изложба на детски цртежи на тема штедење и хуманост во НЛБ Банка