Сметки

За лесно и безбедно раководење со Вашите финасии.      

 

Денарската сметка е основна трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции во земјата.
Девизната сметка е трансакциска сметка со помош на која може да ги вршите сите платежни трансакции со странство.
Трајни налози за навремено плаќање на Вашите доспеани побарувања без потреба од посета на експозитура

За повеќе информации кликни тука