Тргување со хартии од вредност

НЛБ Банка Ви овозможува брзо и едноставно да купите или продадете акции или обврзници.

Основни информации

НЛБ Банка Ви ги овозможува следниве брокерски услуги:

  • Тргување на Македонската берза
  • Тргување на берзите од регионот - Бугарија и Хрватска (наскоро и берзите во Словенија, Србија, Босна и Херцеговина и Грција)
  • Посредување при продажба на акции при преземање на акционерски друштва
  • Посредување при купување на акции и обврзници во постапка на издавање на нови емисии на хартии од вредност
  • Навремени и корисни информации за актуелните случувања на македонската берза и берзите од регионот
  • Советување со Вашиот личен брокер околу Вашиот план за инвестирање и креирање на портфолио
  • Фундаментални и технички анализи за компаниите кои тргуваат на берзите во Скопје и берзите членки на СЕЕ Линк
  • Бесплатен берзански преглед на тргувањето на берзите во Скопје и регионот. Доколку сакате да го добивате бесплатниот берзански преглед Ве молиме испратете е-маил на следната адреса: broker@nlb.mk

Што е потребно за да тргувате?

 

 • Лична карта или пасош
 • Тековна состојба 
 • Трансакциска сметка

 Повеќе информации

 • Во најблиската експозитура на Банката
 • Е-mail: broker@nlb.mk
 • Телефон: 02 / 5100-358, 02 / 5100-387 и 02 / 5100-357

Листа на берзите на регионот

www.bse-sofia.bg

www.zse.hr

www.ljse.si

www.belex.rs

www.sase.ba

www.ase.gr