Ажурирање на личните податоци на клиентите 

 

   

  

 

 

Почитувани клиенти,

 

Со цел навремено да бидете информирани за сите новости и промени поврзани со продуктите и услугите кои ги користите во НЛБ Банка,  Ве повикуваме да ги ажурирате Вашите лични податоци.

Ажурирањето на личните податоци можете да го направите во најблиската експозитура на Банката.

 

Со почит,

НЛБ Банка