Дополнителни услуги на НЛБ банкоматите 

НЛБ Банка  на својата мрежа на банкомати овозможува дополнителни услуги за сите иматели на платежни картички.

„Cash In“ функционалностите на НЛБ банкоматите овозможуват:

За физички лица:

  • Уплата на трансакциска сметка
  • Уплата на платежни картички
  • Уплата на кредит

За правни лица:

  • Уплата на дневен пазар
  • Уплата на бизнис картичка

Предности 

  • Уплата на средства во кое било време, без разлика на работното време на Банката
  • Уплатените средства се на располагање веднаш по направената уплата

Листа на Cash In банкомати