Патишта до банка

Зголемете ја ефикасноста на работењето на Вашата компанија и рационално трошете го Вашето време и средства со НЛБ Проклик - Електронско банкарство за правни лица!
За предмети од вредност, документи, хартии од вредност и други материјали за кои ви е потребна сигурност, дискреција и тајност можете да закупите сеф.
За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства.
За сите фирми, претпријатија, институции и деловни банки кои работат со готовина.
Мобилно банкарство за правни лица