НЛБ мПроклик

Прво комплетно мобилно банкарство за правни лица за целосно работење со платниот промет во земјата –
НЛБ мПроклик!Основни информации

НЛБ мПроклик е прва комплетна апликација за мобилно банкарство за правни лица во РМ во денарскиот платен промет. НЛБ мПроклик апликацијата е дел од НЛБ Проклик - електронското банкарство за правни лица. Корисниците на НЛБ Проклик можат самостојно да ја активираат НЛБ мПроклик апликацијата за мобилно банкарство и истата овозможува: 

  • Самостојно активирање на апликацијата на Вашиот мобилен телефон без потреба од доаѓање во Банка - за сите корисници на НЛБ Проклик - Електронското банкарство
  • Едноставен пристап до податоците и преглед на состојбата и прометот на денарската сметка и бизнис картичките
  • Можност за преглед, испраќање и печатење на изводи од сметки и налози
  • Можност за извршување на сите плаќања во денарскиот платен промет само со еден клик - без потреба од дополнителен уред 
  • Локатор на експозитурите и банкоматите на НЛБ Банка преку мапа интегрирана со Google Maps и Apple Maps
  • Комуникациска платформа со клиентите, увид во понудата и директен контакт со банката 24/7
  • Промена на лимит на Вашите картички за подигнување готовина на банкомат, плаќања во продажната мрежа на ПОС терминал и интернет плаќања, за Ваша поголема сигурност и флексибилност при користење на НЛБ Бизнис картичките

 

Како да станете корисник?

               Апликацијата НЛБ мПроклик можете да ја преземете преку:

               Google Play Img                    

Апликацијата можете самостојно да ја активирате доколку сте корисник на НЛБ Проклик Електронско банкарство или да ја посетите најблиската експозитура на Банката.

Локатор на експозитури

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НЛБ МПРОКЛИК АПЛИКАЦИЈАТА И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ мкд

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НЛБ МПРОКЛИК АПЛИКАЦИЈАТА И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ алб

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА НЛБ МПРОКЛИК АПЛИКАЦИЈАТА И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ енг