Иноватор

За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства.

Што вклучува?

Новиот НЛБ Иноватор пакет во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој им овозможува на најиновативните компании да ги користат следните привилегии и продукти:


• Основна и наменска трансакциска сметка

• Дозволено пречекорување на транскациска сметка Overdraft, без провизија за одобрување за првата година на користење

• Проклик мини електронско банкарство без трошоци за првите 6 месеци на користење

• Бесплатна MasterCard или Visa бизнис картичка без членарина за првата година на користење

• Краткорочен и долгорочен денарски кредит со пониски каматни стапки