#РамкаЗаПомош

Ова е нашиот дом. Регион на големи луѓе и идеи. Оваа година нашата #РамкаЗаПомош е отворена за сите компании кои создаваат можности за одржливи идеи и проекти кои носат подобра иднина. 

Регион на големи луѓе и идеи

Во регионот кој е наш дом, бевме меѓу првите кои погледнаа кон ѕвездите, кои планираа да отидат во вселената и кои ги поставија темелите на модерната електрична енергија. Овој регион беше дом на исклучително блескави индивидуалци кои го променија светот на подобро низ нивното делување. Годинешната #РамкаЗаПомош ја посветуваме на нивните наследници и нивните соништа за подобра иднина.

Можност за одржливост и проекти за подобра иднина

Годинешната #РамкаЗаПомош отвора можности за сите идеи кои „ги поместуваат границите“ . Главната цел е да се откријат уникатни и иновативни идеи кои можат најдобро да одговорат на предизвиците за одржливоста во овој регион.

Вашиот проект треба да следи еден или повеќе од 17-те принципи за одржлив развој :

 • Живот без сиромаштија
 • Живот без глад
 • Добро здравје и благосостојба
 • Квалитетно образование
 • Родова еднаквост
 • Чиста вода и санитарни услови
 • Достапна и чиста енергија
 • Достоинствен труд и раст на економијата
 • Индустрија, иновации и инфраструктура
 • Намалени нееднаквости
 • Одржливи градови и заедници
 • Одговорна потрошувачка и производство
 • Климатско дејствување
 • Живот под вода
 • Живот на копно
 • Мир, правда и силни институции
 • Партнерство за целитеНашата финансиска помош, комуникациската поддршка и консултанските услуги ќе им овозможат на трите одбрани победници да ги материјализираат полесно своите визии и да почнат да го менуваат светот кон подобро.

Поддршка за иднината

Секоја земја од регионот каде што е присутна Групацијата ќе избере 10 локални финалисти кои директно ќе се пласираат во големото регионално финале во трка за 3 главни награди.

Три идеи одбрани од експертско жири како најдобри одговори на предизвиците на одржливоста, циркуларната економија и иднината ќе бидат парично наградени од НЛБ Групација: 

1-во место: 50.000 евра

2-ро место: 30.000 евра

3-то место: 20.000 евра

Покрај паричните награди, трите победнички компании ќе добијат и консултативна поддршка за успешно спроведување на одржливото работење во стратешките и оперативните процеси на една компанија. Победниците исто така ќе бидат претставени и на Блумберг каналите (на ТВ, на Bloomberg Adria Businessweek и на веб-страната bloombergadria.com)


Десетте финалисти од Република Северна Македонија ќе им бидат овозможени следните бенефити:

 • паричен износ од 60.000 мкд финансиска поддршка исплатена на бизнис картичка
 • бесплатна Business картичка
 • промоција на финалистите на локални медиуми, дигитални канали на НЛБ Банка и медискиот партнер Bloomberg Adria.

Великаните на сегашноста за великаните на иднината

Инспирирани од великаните на минатото во потрага сме по великаните на иднината на овој регион. Како дел од изборот, кој ќе трае од во периодот од 22.9.2022 до 22.10.2022 година, првостепената локална комисија прво ќе избере 10 финалисти на секој пазар поединечно.

Регионалниот комитет (второстепена комисија) ќе направи селекција на 3 победници од 60 финалисти кои доаѓаат од Словенија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. 

Победниците ќе бидат прогласени во Белград на 22.11.2022 година, на годишна Bloomberg конференција.

Критериуми и услови за учество во изборот

Тука можете да ги погледнете Условите и правилата за учество во #РамкаЗаПомош


 

 

Партнери на проектот:

Како да учествувам?

1

Пополнете ја апликацијата  

2

Споделете ја вашата приказна со нас

3

Добијте можност да станете дел од проектот НЛБ Рамка за помош.

АПЛИЦИРАЈТЕ

Нашата визија за иднината

Нашето внимание е насочено кон иднината на овој регион.

Посветени сме на создавање на подобар живот за сегашните и идните генерации, бидејќи за нас овој регион не е само точка на картата, овој регион е нашиот дом.

Најчесто поставувани прашања

 • Критериумите за избор на деловни субјекти, кои ќе се користат од страна на комисијата при процесот на селекција во прв степен, се следните:

  • Апликантот мора да биде клиент на НЛБ Банка АД Скопје или да стане клиент на НЛБ Банка АД Скопје пред доделувањето на поддршката со отворање трансакциска сметка во НЛБ Банка АД Скопје;
  • Апликантот мора да биде правно лице, трговец поединец или поединец што независно се занимава со дејност, за која не е утврден законскиот организациски облик;
  • Седиштето на друштвото или постојаната адреса на живеење на поединецот апликант мора да се наоѓа во Република Северна Македонија;
  • Апликантот мора да работи најмалку 24 месеци;
  • Апликантот не смее да се занимава со дејства што се под сомневање за прекршување на важечките законски, даночни или други регулаторни правила и рамки чие финансирање е забрането со внатрешните прописи на НЛБ Банка АД Скопје
 • Друштвото или проектот со кои правното лице аплицира за тендерот се смета за одржливо доколку исполнува еден или неколку од наведените принципи:
 1. Живот без сиромаштија
 2. Живот без глад
 3. Добро здравје и благосостојба
 4. Квалитетно образование
 5. Родова еднаквост
 6. Чиста вода и санитарни услови
 7. Достапна и чиста енергија
 8. Достоинствен труд и раст на економијата
 9. Индустрија, иновации и инфраструктура
 10. Намалени нееднаквости
 11. Одржливи градови и заедници
 12. Одговорна потрошувачка и производство
 13. Климатско дејствување
 14. Живот под вода
 15. Живот на копно
 16. Мир, правда и силни институции
 17. Партнерство за целите

Ги следи насоките на Рамката за одржлив развој на НЛБ Групацијата (nlb.mk/cms/НЛБ Рамка за одржливост.pdf) во рамките на кои го зголемува позитивното влијание врз општеството и животната средина, притоа ограничувајќи ги негативните влијанија;

 • Има добро развиена идеја за одржливост (за која не е потребно таквиот одржлив производ / услуга да биде веќе достапен на пазарот);
 • Да има позитивно и разбирливо влијание врз подобриот квалитет на живот што може да се измери во Република Северна Македонија или во една од локалните области.
 • Нема ограничување во однос на дејноста на фирмата, клучно е таа да биде одржлива или да даде можност за одржливи идеи и проекти за подобро утре и има позитивно влијание врз локалната средина. Всушност, НЛБ Банка не поддржува активности за кои постои сомневање дека ги прекршуваат важечките правни, даночни или други регулаторни правила и рамки, и чие финансирање е забрането со внатрешни правила на НЛБ Банка АД Скопје.

 • Секако. Доколку сте избрани на тендерот, пред доделувањето на поддршката и поволностите, потребно е да отворите  трансакциска сметка во НЛБ Банка. Во случај да го прекинете деловниот однос порано од 24 месеци од завршување на изборот, обврзани сте да ги надоместите трошоците за бенефитите и да го вратите износот што сте го добиле како награда во рамките на проектот. Доколку станете регионален победник на проектот, потребно е да префрлите најмалку 50% од своето г работење во НЛБ Банка АД Скопје. (Ова важи за нови клиенти што немаат трансакциска сметка во НЛБ Банка АД Скопје на денот на аплицирање за тендерот).