Намалени каматни стапки на кредитите за физички лица

 

 

 

НЛБ Банка изврши намалување на каматните стапки на кредитите за физички лица како резултат на промената на националната референтна каматна стапка – НРКС, која сега изнесува 1,73%. Новите каматни стапки се однесуваат за кредитите за физички лица кои се врзани за НРКС.

 

 

Исто така, извршена е промена и кај денарските депозити за физички лица врзани за НРКС, со рочност од 48 и 60 месеци.

 

Новите каматни стапки за кредитите и депозитите за физички лица важат од 01.01.2020 година и се достапни на следните линкови:

 

 

Повеќе информации можете да се добијат во најблиската експозитура на НЛБ Банка или на телефонскиот број 02/15-600.