Виолетов депозит

Виолетовиот депозит е наменет за сите приматели на плата или пензија во НЛБ Банка, корисници на услугата Лично банкарство и нивните малолетни деца и нуди повисоки каматни стапки.

Карактеристики

  • Валута: МКД и ЕУР
  • Рок на орочување: 13 месеци
  • Минимален влог: 15.000 МКД или 250 ЕУР
  • Каматна стапка: фиксна
  • Припис на камата: месечно или рочно
  • Предвремено раскинување на штедењето: се пресметува камата по видување
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош

Каматни стапки

ВалутаРок на орочувањеФиксна каматна стапка
ЕУР 13 месеци 0,40% - фиксна
МКД 13 месеци 0.90% - фиксна

* Каматните стапки се со важност од 15.09.2018 година.

**Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

 

 

За повеќе информации кликни тука