Лично банкарство

Личното банкарство е посебна понуда која Ви овозможува првокласен третман во извршување на банкарските услуги, комодитет и поедноставна комуникација преку личен банкар.

 

NLB Club - Повеќе привилегии за Вас!

Што вклучува пакетот?

Личен банкар кој:

   • Ве советува и Ви нуди стручен совет за сите долгорочни и краткорочни предизвици
   • Ви овозможува комодитет, дискреција и брзо извршување на сите услуги и налози во посебно уредени простории
   • Ве известува за доспевање на Вашите депозити, лимити и кредити
   • Ве известува за сите новости во работењето на Банката.


Златна лична сметка

   • Повеќевалутна трансакциска сметка
   • Лимит согласно Вашите потреби
   • Бесплатна идентификациона дебитна картичка од програмата на Visa International со уникатен дизајн
   • Извод од Вашата сметка еднаш месечно на e-mail или на домашна адреса.

 


Кредитни картички

   • MasterCard Gold – кредитна картичка со можност за плаќање на 6 рати и грејс период до 45 дена
   • Visa Gold – револвинг кредитна картичка со минимална месечна отплата од 5% и грејс период до 45 дена
   • Лимит согласно Вашите потреби
   • Дневен лимит за подигање на готовина од банкомат до 250.000 МКД.

      


Златен депозит
Во зависност од износот и рокот на орочување имате можност да ги вложите Вашите средства со стимулативни каматни стапки.

НЛБ Клик Електронско банкарство
Бесплатен токен

НЛБ мКлик
Бесплатна апликација за мобилно банкарство НЛБ мКлик

Бесплатно НЛБ СМС Известување


Останати поволности и услуги

   • Брза обработка на Вашето кредитно барање
   • Пониски трошоци за одобрување на кредит
   • Личен брокер
   • Посебен третман во сите експозитури на НЛБ Банка 

Како до пакетот Лично банкарство?

Сè што треба да направите е да ја посетите најблиската експозитура на НЛБ Банка и да потпишете Договор за лично банкарство.

 

Локатор на експозитури

Повеќе информации на телефонски број 02/15-600 или во експозитурите на Банката.