Сметки

Законот ќе се применува од 01.01.2023 година
За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства во секое време.
Трајни налози за навремено плаќање на Вашите редовни трошоци, без потреба од посета на експозитура.
Изберете НЛБ Light, Пакет за млади, Standard или Comfort пакет според Вашите потреби.