Виолетов пакет

НЛБ Виолетовиот пакет е наменет за сите вработени кои својата плата да ја примаат на сметка во НЛБ Банка.

Што вклучува?

Трансакциска сметка

   • Лимит до две плати на трансакциска сметка
     

Дебитни картички

   • Visa Electron и MasterCard Debit Contactless без членарина за цело времетраење
   • Лимит до 2 плати
   • Можност за плаќање на рати (до 6 рати без камата за плаќање со MasterCard Debit Contactless)
   • Бесплатни 3 дополнителни картички

   


Кредитни картички

   • Visa Classic и MasterCard Standard без членарина за првата година на користење, а за следните во зависност од прометот
   • Лимит до 3 плати
   • Можности за плаќање на рати, до 24 рати со MasterCard Standard или само 5% месечно со Visa Classic
   • Бесплатни 3 дополнителни картички

   


Кредити

   • Можност за користење на Виолетов потрошувачки кредит до 1.500.000 МКД и рок на отплата до 120 месеци без хипотека и без залог
   • Станбен кредит со пониски каматни стапки и поповолни услови

 

Останати поволности 

Повеќе информации

Повеќе информации за Виолетовиот пакет можете да добиете на телефонски број 02/ 15 600 или во најблиската експозитура на Банката.

Локатор на експозитури