Станбени кредити

 

Доколку размислувате за Вашата иднина, за сопствен дом, повеќе простор и комодитет, или пак реновирање на постојниот дом, направете го првиот чекор и аплицирајте за НЛБ Станбен кредит.

  

Аплицирајте за НЛБ Станбените кредити до 31 декември и искористете ги промотивните поволности, без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка!

Отсега е лесно, изберете како наједноставно сакате да го платите Вашето животно осигурување, однапред во целост или со повеќекратно плаќање!

Дополнителна придобивка кај повеќекратното плаќање е што осигурувањето трае за целовреметраење на кредитот, без плаќање на премијата во последните 5 години!