НЛБ СМС Известување

Заштитете се од злоупотреба и бидете посигурни и побезбедни при користењето на Вашите дебитни и кредитни картички!

Основни информации

  • За секој обид за кредитен трансфер со Вашата НЛБ платежна картичка ќе добиете СМС известување на Вашиот мобилен телефон
  • СМС известувањето ќе го добиете веднаш по извршувањето на кредитниот трансфер, како и информација за износот и местото каде е извршен кредитниот трансфер
  • Доколку кредитниот трансфер е неуспешна ќе добиете информација за неуспешниот обид
  • Доколку добиете информација за кредитниот трансфер кој Вие не сте ја направиле, веднаш блокирајте ја картичката на телефон 02/15 600 со што ќе спречите идни злоупотреби со картичката
  • Користењето на оваа услуга ги опфаќа сите Ваши кредитни и дебитни картички

Предности

  • Заштита од злоупотреба
  • Поголема безбедност
  • Проверка на износот на извршената трансакција
  • Заштита од повеќекратно извршување на иста трансакција на ПОС терминали
  • Потврда дека конкретната трансакција е извршена

Како да ја активирате услугата НЛБ СМС известување?

За да ја користите оваа услуга потребно е да ја посетите најблиската експозитура на НЛБ Банка, да  го пополните:

 Барањето за добивање и користење на НЛБ СМС Известување

Имате можност да аплицирате преку НЛБ Клик - Електронското банкарство или да се обратите на НЛБ Контакт центарот на телефонскиот број: