Депозити и штедење

Изберете депозитен продукт според Вашите потреби и штедете за посигурна иднина.

 

За сите кои сакаат да орочат финансиски средства на различен временски период.
За неограничен простап до Вашите средства во секое време.
Штедење со редовни месечни уплати.
За сите кои сакаат да штедат за иднината на своите деца.
За сите кои сакаат постепено да штедат за иднината на своите деца.
За сите кои сакаат да вложат повеќе финансиски средства.
За сите приматели на плата и пензија, фиксна и атрактивна каматна стапка на депозит.
За сите кои сакаат да штедат на подолг рок.