Скалест депозит

Скалестиот депозит Ви овозможува неограничен пристап до Вашите орочени средства во секое време и нуди повисоки каматни стапки за ависта штедење.

Карактеристики

  • Валута: МКД
  • Рок на орочување: по видување
  • Минимален влог: 100 МКД
  • Каматни стапки: номинални, променливи 
  • Припис на камата: на крајот на годината
  • Можност за подигање или зголемување на влогот во секое време
  • Склучување на договор: во сите експозитури на НЛБ Банка
  • Документ за идентификација: лична карта или пасош 

Каматни стапки

Скала на износКаматна стапка
До 50.000 МКД 0,04%
Од 50.001 до 100.000 МКД 0,08%
Од 100.001 до 300.000 МКД 0,10%
Од 300.001 до 600.000 МКД 0,35%
Над 600.000 МКД 0,60%

* Каматните стапки се со важност од 15.09.2018 година

**Каматните стапки се на годишно ниво согласно Одлуката за каматни стапки на НЛБ Банка АД Скопје

Преглед на каматни стапки за сите депозити на физички лица

 

 

За повеќе информации кликни тука