НЛБ haPPy

Вистинска картичка,

за среќа!

 

Карактеристики 
   • НЛБ haPPy e кобрендирана револвинг кредитна картичка од програмата на Mastercard издадена од страна НЛБ Банка во соработка со Неп лојалити
 • Бесконтактна картичка со меѓународна важност која секојдневно можете да ја користите во земјата и странство, за  сите Ваши купувања како и за подигање на готовина
 • Минимум месечна отплата во висина од 5% од вкупните доспеани обврски 
 • Бескаматен грејс период до 45 дена
 • Можност за плаќање на обврските со траен налог, преку НЛБ Клик - интернет банкарство и НЛБ мКлик - мобилна апликација
 • Можност за плаќање на рати без камата на продажни места со кои Банката има склучено договор
 • Без провизија за плаќање во продажна мрежа во земјата и во странство
 • Можност за промена на дневни лимити за трошење преку НЛБ мКлик мобилната апликација

Главни предности
 

 • Можност за остварување на cashback во висина до 12% од износот на трансакцијата при секое купување во рамки на партнерската мрежа 

 • Загарантиран поврат на средства* - cashback во висина од 0,6% од прометот реализиран на продажните места надвор од партнерската мрежа ( во земјата и странство).

  *Повратот на средства ги исклучува следниве типови на кредитни трансфери

 • Можност за инстант одобрување на кредитен лимит на картичката во продажните салони на Нептун, како и можност за реализација на првото купување во истиот момент, без физичко поседување на картичката.

 • Бесплатна смс нотификација за сите кредитни трансфери реализирани со кобрендираната картичка.
 • Репрезентативен пример за Mastercard  Happy
  • 5% минимален износ на отплата
  • Износ 20.000,00
  • Вкупна камата 3.849,00 мкд

   

Листа на трговци и cashback поволности

Каде може да се аплицира  за НЛБ haPPy кредитната картичка?

       Во сите експозитури на НЛБ Банка:

Локатор на експозитури

     Во сите продажни салони на Нептун Македонија:

Локатор на продажни салони

  

Каматни стапки: 

 • Активна каматна стапка до лимит: 14,3% (референтна стапка на благајнички записи зголемена за 8 процентни поени) 

Членарина: 900 мкд годишно на 12 месечни рати

 

Трошок за апликација: 300 МКД