НЛБ Станбен кредит со повластени услови во соработка со одредени градежни компании

 

Максимален износ

Од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

Oд 300.000 МКД до 9.000.000 МКД

Валута

ЕУР (за кредити со рок на отплата подолг од 10 години)

МКД (за кредити со рок на отплата до 10 години)

Рок на отплата

До 35 години за кредити во ЕУР

До 10 години за кредити во МКД

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

ЗА КРЕДИТИ ВО ЕУР

3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

или

3% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

ЗА КРЕДИТИ ВО МКД

3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,

3,79 процентни поени+ НРКС варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

или

3% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

3,79 процентни поени+ НРКС варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Учество

Минимално учество од 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

 

Ризико осигурување од Кроациа Осигурување - Живот на кредитокорисникот

Примател на плата во НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци

 

  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕКА!  (во зависност од договорот со градежната фирма и Банката)
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

700 МКД

Градежни фирми со
кои банката има соработка
American Construction
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
City Plaza
City Tower
Адора Инженеринг
Аксис Консалтинг ДОО Струмица
Акустик ДОО Скопје
АЛЕКС 3 ДООЕЛ Кочани
АЛПА ОИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Челопек-Брвеница
АПЕКС ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје и АПЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Арт-Мас Гроуп ДООЕЛ
Бис Оил (Гарден Инн Ресиденс)
БОКА РАТОН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Вино Веритас
Гранит АД Скопје
Гланзбау Инг
Глиц Груп Скопје
Глиц Дооел Кичево
Голден АРТ         
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Горсај Градба ДОО Кичево 
ДАБАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
Два Брата Градители
Друштво Модинг ДООЕЛ експорт иморт Тетово
Делта Градба ИНГ ДОО Кочани

Дени Интернационал Страшко Дооел Скопје

Динамик инженеринг ДООЕЛ Скопје
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
ЕВРОСТИЛ-М ДОО Струмица
Елена Лука Хоме
Елинг
Еуро-Билдинг 2012 Дооел
ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија
Жикол
ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопјe
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Каби Инвест ДОО Тетово
Каткостов ДОО Скопје
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
КАРА КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Квалитет Пром
Констракшн Груп
ЛИНЕА ДООЕЛ Скопје
Луна корпорација
САНИК ИНВЕСТМЕНТ
Мастер Инженеринг ДООЕЛ Скопје
Мега ДОО Куманово
НАСТЕЛ ДООЕЛ Скопје
НЕСМАК Инженеринг ДОО Гевгелија
САНИК БИЛДИНГ ДООЕЛ Скопје
Офис Ком
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
Пелагонија АД Гостивар
Порта Инженеринг Груп ДООЕЛ Скопје
РДЛ Соул
Ривер Девелопмент
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
САРА-4 СОЊА ДООЕЛ СКОПЈЕ
САС Инвест ДООЕЛ Гевгелија 
СУПЕРО ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар
ТАР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
ТИМ Доо
Тим Инженеринг
Топ Метал
ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ
УБАВА ЗГРАДА ДОО Скопје
Унија Клуб
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
ФОРМЛАБ ДОО Скопје
ХИПОКС ДОО Виница
Хот и Хот Констракшн Групс
Целески Еден Дооел увоз-извоз Охрид
Хелга Дооел Тетово 
East gate
Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба.
****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Максимален износ

Од 5.000 ЕУР до 150.000 ЕУР 

Oд 300.000 МКД до 9.000.000 МКД

Рок на отплата

До 35 години за кредити во ЕУР

До 10 години за кредити во МКД

Валута

ЕУР (за кредити со рок на отплата подолг од 10 години)

МКД (за кредити со рок на отплата до 10 години)

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

ЗА КРЕДИТИ ВО ЕУР

3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот,

или

3% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

4 процентни поени + шестмесечен ЕУРИБОР варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

 

ЗА КРЕДИТИ ВО МКД

3,3% фиксна годишна каматна стапка за првите 10 години,

3,79 процентни поени+ НРКС варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

или

3% фиксна годишна каматна стапка за првите 5 години,

3,79 процентни поени+ НРКС варијабилна годишна каматна стапка за остатокот од периодот

Учество

Минимално учество од 15% од купопродажната вредност на недвижноста*

Услов

 

Примател на плата во НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

* Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци

 

  • БЕЗ ТРОШОЦИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕКА! (во зависност од договорот со градежната фирма и Банката)
Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

700 МКД

Трошок за полиса од незгода од Сава осигурување

1.000 МКД годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот (износот е променлив согласно Договорот за повеќегодишно осигурување склучен помеѓу Корисникот на кредит и осигурителното друштво Сава осигурување)

Градежни фирми со
кои банката има соработка
American Construction
Cevahir Holding (Турмак АД Скопје)
City Plaza
City Tower
Адора Инженеринг
Аксис Консалтинг ДОО Струмица
Акустик ДОО Скопје
АЛЕКС 3 ДООЕЛ Кочани
АЛПА ОИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с. Челопек-Брвеница
АПЕКС ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје и АПЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
Арт-Мас Гроуп ДООЕЛ
Бис Оил (Гарден Инн Ресиденс)
БОКА РАТОН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
Бонанца Урбан ДОО Скопје
Вел Сити Груп ДОО Велес
Вино Веритас
Гранит АД Скопје
Гланзбау Инг
Глиц Груп Скопје
Глиц Дооел Кичево
Голден АРТ         
Голдинг Инвест ДОО Скопје
Горсај Градба ДОО Кичево 
ДАБАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
Два Брата Градители
Делта Градба ИНГ ДОО Кочани
Динамик инженеринг ДООЕЛ Скопје

Дени Интернационал Страшко Дооел Скопје

Друштво Модинг ДООЕЛ експорт иморт Тетово
ЕВРО ДЕКОР ДОО Кочани
ЕВРОСТИЛ-М ДОО Струмица
Елена Лука Хоме
Елинг
Еуро-Билдинг 2012 Дооел
ЕУРОИНГ ДОО Гевгелија
Жикол
ЗСФ-КОМ ДООЕЛ Скопјe
Инвест Билдинг
Ихне Реалити
Каби Инвест ДОО Тетово
Капитол Инженеринг ДОО Скопје
КАРА КОНСТРАКШН ДОО Скопје
Квалитет Пром
Констракшн Груп
Кат Костов ДОО Скопје
ЛИНЕА ДООЕЛ Скопје
Луна корпорација
САНИК ИНВЕСТМЕНТ
Мастер Инженеринг ДООЕЛ Скопје
Мега ДОО Куманово
НАСТЕЛ ДООЕЛ Скопје
НЕСМАК Инженеринг ДОО Гевгелија
САНИК БИЛДИНГ ДООЕЛ Скопје
Офис Ком
Пантер Билдинг ДООЕЛ Скопје
Пелагонија АД Гостивар
Порта Инженеринг Груп ДООЕЛ Скопје
РДЛ Соул
Ривер Девелопмент
САНИК Инженеринг ДООЕЛ Скопје
САРА-4 СОЊА ДООЕЛ СКОПЈЕ
САС Инвест ДООЕЛ Гевгелија 
СУПЕРО ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар
ТАР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје
ТИМ Доо
Тим Инженеринг
Топ Метал
ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ
УБАВА ЗГРАДА ДОО Скопје
Унија Клуб
Фабрика КАРПОШ АД Скопје
ФОРМЛАБ ДОО Скопје
ХИПОКС ДОО Виница
Хот и Хот Констракшн Групс
Целески Еден Дооел увоз-извоз Охрид
Хелга Дооел Тетово 
East gate
Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун

* Процентот на учеството е во зависност од договорот со градежната фирма и Банката.
**Освен од наведените компании, Банката нуди можност за одобрување на кредити за купување на недвижност од сите градежни компании.
*** Банката нуди можност за кредитирање на купопродажба на недвижност во градба.
****Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06). 

Максимален износ

До 150.000 ЕУР (до 100.000 ЕУР за приматели на пензија)

или од 300.000 МКД до 9.000.000 МКД (до 6.000.000 МКД за приматели на пензија) 

Рок на отплата

До 35 години  

Грејс период

До 12 месеци

Годишна каматна стапка

Бескаматен период за првите 24 месеци

-Каматната стапка за првите 24 месеци е 0%

Фиксна каматна стапка после првите 24 месеци:

-3% фиксна каматна стапка за следните 36 месеци, или

-3,3% фиксна каматна стапка за за следните 96 месеци

Каматна стапка за остатокот од периодот:

-За кредити во ЕУР: 4 п.п. + шестмесечен Еурибор

-За кредити во МКД: 3,79 п.п. + НРКС

Каматнaтa стапкa за остатокот од периодот е варијабилна, при што за кредити во ЕУР, каматната стапка е врзана за шестмесечен Еурибор, додека за кредитите во МКД, е врзана за Национална Референтна Каматна Стапка.

Услов

 

Ризико осигурување или Полиса од незгода

Примател на плата во НЛБ Банка

Редовно вработување, со исполнет услов за кредитоспособност 

Обезбедување

1. Хипотека на недвижност, предмет на купопродажба

2. Меница од барателот (ко-кредитобарателот/те)

3. Административни забрани

Можност за кредитирање на станови во фаза на градба со Лист за предбележување

Трошоци

 

Трошоци за предвремена отплата
  • 0% за отплата со сопствени средства
  • 3% за отплата со средства од друга банка
Трошоци за апликација

700 МКД

Придобивки

Бесплатна Visa Classic или MasterCard Standard кредитна картичка
Бескаматен кредит за опремување на домот во соработка со Нептун


*Каматната стапка е варијабилна, пресметана како збир од 6 (шестмесечен) ЕУРИБОР и фиксен додаток на годишно ниво. Официјални извори за објава на ЕУРИБОР стапките се European Monney Market Institute(EMMI), Globar Rate Set Systems LTD(GRSS), Thomson Reuters и останати овластени обезбедувачи на услуги од EMMI. Доколку стапката на  Еурибор има вредност под нула, ќе се смета дека изнесува нула. Усогласувањето на каматната стапка ќе се врши на шестмесечна основа и тоа на 1 јануари и на 1 јули секоја година согласно стапката на 6 (шестмесечниот) ЕУРИБОР кој што е важечки на последниот ден од претходното полугодие (31.12, односно 30.06).