Ново работно време на експозитурите согласно превентивните мерки

Активни експозитури и работно време

Назив на експозитураАдреса и градРаботно време 
Експозитура Дирекција Мајка Тереза бр.1  - Скопје Понеделник - Петок 08.00 - 16.00
Експозитура Ново Лисиче Ул. Видое Смилевски Бато бр. 6 Понеделник - Петок 08.00 - 15.00
Експозитура Карпош 3 Бул. Партизански Одреди бб, ТЦ Лептокарија - Скопје Понеделник - Петок 08.00 - 15.00
Експозитура Илинден Ул. 9 бр. 115 а - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Ченто Ул.Маџари бр.50, Скопје Понеделник – Петок: 08.00 - 15.00
Експозитура Аеродром Бул. Јане Сандански бр. 26/9 - Скопје Понеделник - Петок 08.00 - 15.00
Експозитура Собрание Градски ѕид блок 2 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Три бисери Бул. Јане Сандански, ТЦ Три Бисери Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Сарај Ул.Сарај бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Кисела вода расадник Ул. Сава Ковачевиќ бр. 43 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Бутел Ул. Бутелска бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Автокоманда Ул. Јани Лукровски бр.2- Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Центар Ул. Васил Главинов бр. 3/5  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Драчево Ул. Ратко Митровиќ бр. 75 б  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Ѓорче Петров Ул. Исаија Мажовски бр.42  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура ГТЦ Кеј 13 Ноември бр.3 ГТЦ  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Капиштец Ул. Франклин Рузвелт бр.1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Кисела Вода Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Стара Чаршија Ул. Битпазарска бр. 58  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Универзална Сала Бул. Партизански одреди бр. 43  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Чаир Ул. Ферид Бајрам бр. 43  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Автокоманда ул. Јани Лукровски бр.2-1/1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Битола Ул. Јосиф Христовски бб - Битола Понеделник – Петок: 08.00 –15.00 
Експозитура Велес Ул. 8-ми Септември бр.57/21 - Велес Понеделник – Петок: 08.00 –15.00
Експозитура Гевгелија Ул.Димитар Влахов бр.7, Гевгелија Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Гостивар Ул. Борче Јовановски бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Кавадарци Ул. Илинденска бр. 81 Понеделник – Петок: 08.00 –15.00
Експозитура Кичево Бул. Ослободување бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Кочани Трговски центар блок 17 А Понеделник – Петок: 08.00 –15.00
Експозитура Виница ул. Маршал Тито Бр.8 Понеделник – Петок: 08.00 –15.00
Експозитура Крива Паланка Ул. Маршал Тито бр. 172 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Куманово Плоштад Маршал Тито бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Куманово 2 Ул. Октомвриска револуција бр. 24 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Неготино Плоштад Маршал Тито бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Охрид Ул. Партизанска бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Прилеп  Бул. Гоце Делчев бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Прилеп Ул. Марксова бр 44 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Eкспозитура Пробиштип Ул. Јордан Стојанов бр.2 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Радовиш Ул. 22 Октомври бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Ресен Ул. 11 Октомври бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Свети Николе Ул. Вера Циривири бр. 1 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Струга Ул. Пролетерски бригади бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Струмица Ул. Благој Мучето бр. 8 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Тетoво ТЦ Мерџан, влез 1, кат 1 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Штип
Ул. Ванчо Прке бб Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Битола широк сокак Ул. Маршал Тито бр. 45 , Широк Сокак Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00
Експозитура Валандово Ул. Моша Пијаде бр.2 Понеделник – Петок: 08.00 – 15.00

Листа на експозитури кои се привременo затворени

Назив на експозитураАдреса и град
Експозитура Клинички центар Ул. Водњанска 17
Експозитура Стар Аеродром Бул. 12 Македонска бригада бр. 20
Експозитура Соборен храм Бул.Климент Охридски 30
Шалтер Брвеница Брвеница -Тетово
Шалтер Сава Населба Илинден