Ново работно време на експозитурите согласно превентивните мерки

Активни експозитури и работно време

Назив на експозитураАдреса и градРаботно време
Експозитура Дирекција Мајка Тереза бр.1  - Скопје Понеделник - Петок 08:30-16:30
Сабота: 09:00 - 12:00
Експозитура Карпош 3 Бул. Партизански Одреди бб, ТЦ Лептокарија - Скопје Понеделник - Петок 08:30-16:30
Сабота: 09:00 - 12:00
Експозитура Илинден Ул. 9 бр. 115 а - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Ченто Ул.Маџари бр.50, Скопје Понеделник – Петок: 08.30-16.30
Експозитура Аеродром Бул. Јане Сандански бр. 26/9 - Скопје Понеделник - Петок 08:30-16:30
Сабота: 09:00 - 12:00
Експозитура Автокоманда Ул. Јани Лукровски бр.2- Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Центар Ул. Васил Главинов бр. 3/5  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Драчево Ул. Ратко Митровиќ бр. 75 б  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Ѓорче Петров Ул. Исаија Мажовски бр.42  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура ГТЦ Кеј 13 Ноември бр.3 ГТЦ  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Капиштец Ул. Франклин Рузвелт бр.1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Кисела Вода Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Стара Чаршија Ул. Битпазарска бр. 58  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Универзална Сала Бул. Партизански одреди бр. 43  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Чаир Ул. Ферид Бајрам бр. 43  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Автокоманда ул. Јани Лукровски бр.2-1/1  - Скопје Понеделник – Петок: 08.30 –16:30
Експозитура Битола Ул. Јосиф Христовски бб - Битола Понеделник – Петок: 08.30 –16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Велес Ул. 8-ми Септември бр.57/21 - Велес Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Гевгелија Ул.Димитар Влахов бр.7, Гевгелија Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Гостивар Ул. Борче Јовановски бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Кавадарци Ул. Илинденска бр. 81 Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Кичево Бул. Ослободување бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Кочани Трговски центар блок 17 А Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Крива Паланка Ул. Маршал Тито бр. 172 Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Куманово Плоштад Маршал Тито бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Неготино Плоштад Маршал Тито бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Охрид Ул. Партизанска бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Прилеп  Бул. Гоце Делчев бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Eкспозитура Пробиштип Ул. Јордан Стојанов бр.2 Понеделник – Петок: 08.30 – 12.30
Експозитура Радовиш Ул. 22 Октомври бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Ресен Ул. 11 Октомври бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Свети Николе Ул. Вера Циривири бр. 1 Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Струга Ул. Пролетерски бригади бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Експозитура Струмица Ул. Благој Мучето бр. 8 Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Тетoво ТЦ Мерџан, влез 1, кат 1 Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09.00 – 12.00
Експозитура Штип
Ул. Ванчо Прке бб Понеделник – Петок: 08.30 – 16.30
Сабота: 09:00 - 12:00

Листа на експозитури кои се привременo затворени

Назив на експозитураАдреса и град
Експозитура Собрание Градски ѕид блок 2
Експозитура Прилеп Ул. Марксова бр. 44
Експозитура Валандово Ул. Моша Пијаде бр. 2
Експозитура Три бисери Бул. Јане Сандански, ТЦ Три Бисери
Експозитура Битола широк сокак Ул. Маршал Тито бр. 45 , Широк Сокак
Експозитура Клинички центар Ул. Водњанска 17
Експозитура Куманово 2 Ул. Октомвриска револуција бр. 24
Експозитура Ново Лисиче Ул. Видое Смилевски Бато бр. 6
Експозитура Стар Аеродром Бул. 12 Македонска бригада бр. 20
Експозитура Карпош 4 Бул. Партизански Одреди бр.88-6/1
Експозитура Соборен храм Бул.Климент Охридски 30
Експозитура Сарај Ул.Сарај бб
Експозитура Кисела вода расадник Ул. Сава Ковачевиќ бр. 43
Експозитура Виница ул. Маршал Тито Бр.8
Експозитура Бутел Ул. Бутелска бб
Шалтер Брвеница Брвеница -Тетово
Шалтер Сава Населба Илинден