Известување за исплата на обесштетување на депонентите на Еуростандард банка

ИСПЛАТА НА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕПОНЕНТИТЕ НА ЕУРОСТАНДАРД БАНКА

Исплатата во НЛБ Банка ќе започне на 15.09.2020 година. Депонентите се распределени за исплата во деловните банки, зависно од почетната буква на презимето согласно Известувањето на Фондот за осигурување на депозити.

Во НЛБ Банка ќе се исплаќаат депонентите чие презиме започнува на буквите: Ѓ, Е, Ж, З, Ѕ, И, Ј, К, Л и Љ.

За да проверите дали сте распределени во НЛБ Банка, Ве молиме кликнете на портокаловото копче:

Провери

Доколку сте распределени во НЛБ Банка, а немате трансакциска сметка во Банката, поднесете електронско барање за отварање на сметка, брзо и лесно со кликање на портокаловото копче:

Отвори сметка