НЛБ Рамка за помош

Со мала поддршка можеме да направиме многу. Микро и мали претпријатија дозволете да ви помогнеме да ги надминете последиците од кризата преку #НЛБ Рамката за помош

 

  

Пријавувањето за проектот „НЛБ Рамка за помош“ е завршено. На следниот документ можете да ја преземете листата на избраните компании:  
  
  
 

Основни информации

Со цел да им помогнеме на микро и малите претпријатија како важен столб на македонската економија, кои се најпогодени од последиците на пандемијата со вирусот Covid-19, НЛБ Бaнка и оваа година го спроведува проектот #НЛБ Рамка за помош.

Со НЛБ Рамката за помош, НЛБ Банка ќе им овозможи на микро и малите претпријатија поддршка преку бесплатно рекламирање и промовирање на нивните продукти и услуги преку различни медиуми и канали. Дополнително за избраните фирми Банката ќе овозможи и одредени поволности во областа на електронската трговија (e-commerce).

На овој начин ќе им помогнеме полесно да ги надминат негативните последици од кризата, да го вратат својот нормален тек на работење и да ја зголемат својата продажба.

Пријавувањето на компаниите заврши на 10.5.2021 година. Избраните компани ќе бидат објавени дополнително на веб страницата на Банката.

Сите апликации ќе бидат разгледувани од страна на комисија, при што ќе се се направи евалуација и селекција и ќе се изберат оние претпријатија кои ги исполнуваат условите и критериумите согласно поставените Правила на самата апликација. Избраните компании ќе имаат можност да се рекламираат во периодот од 21 - ви јуни до 30 - ти септември

4 причини да аплицирате за проектот #НЛБ Рамка за помош

  • Добивате можност за бесплатен простор за рекламирање на различни медиуми
  • Изработка на рекламен материјал
  • Оптимален медиумски микс за рекламирање
  • Можност за зголемување на продажбата на Вашите продукти и услуги

Кој може да се пријави?

Начинот и критериумите за тоа кој може да се пријави за оваа поддршка се детално објаснети во Правилата и условите за доделување поддршка за рекламирање на микро и малите претпријатија.

За да ја искористите можноста да добиете помош во форма на рекламен простор, пополнете ја апликацијата подолу.

Како да учествувам?

1

Пополнете ја апликацијата  

2

Споделете ја вашата приказна со нас

3

Испратете ја Вашата апликација и станете дел од проектот #НЛБ Рамка за помош.

Пополни апликација

  • НЛБ Банка со овој проект ги поддржува микро и малите претпријатија од индустриите односно оние дејности кои се најпогодени од кризата, а тоа се: здравство, угостителските услуги, туризам, услуги за убавина, трговија на мало, земјоделство, култура, транспорт, едукација, фитнес центрите и друго.
  • Повикот е наменет само за микро и мали бизниси кои се најпогодени од кризата предизвикана од пандемијата со Covid 19 вирусот.
  • Секако. Повикот на НЛБ Банка се однесува за сите микро и мали бизниси, постојни и нови клиенти на Банката.
  • Доколку ги задоволувате критериумите и Ве одбереме, НЛБ Банка ќе Ви овозможи бесплатно рекламирање на Вашите производи / услуги на сите релевантни медиуми и канали на комуникација. Зависно од дејноста со која се занимавате и целната група кон која се обраќате ќе се одберат соодветни канали на комуникација, како што се: дигиталните сервиси, телевизии, печатените медиуми или медиумите за надворешно рекламирање (билборди). Избраните компании ќе имаат можност да се рекламираат во периодот од 21 јуни до 30 септември.
  • Апликациите на правните лица кои беа избрани во рамките на проектот НЛБ Рамка за помош минатата година, оваа година нема да бидат земени предвид.