НЛБ Рамка за помош

Со мала поддршка можеме да направиме многу. Микро и мали претпријатија дозволете да Ви помогнеме да ги надминете последиците од кризата преку #НЛБ Рамката за помош.

 

Листа на избрани компании

  

Пријавувањето за проектот „НЛБ Рамка за помош“ е завршено. На следниот документ можете да ја преземете листата на избраните компании:  
  
  
 

Основни информации

Со цел да им помогнеме на микро и малите претпријатија како важен столб на македонската економија, кои се најпогодени од последиците на пандемијата со вирусот Covid-19 го започнавме проектот #НЛБ Рамка за помош.

Со НЛБ Рамката за помош, НЛБ Банка ќе им овозможи на микро и малите претпријатија поддршка преку бесплатно рекламирање и промовирање на нивните продукти и услуги преку различни медиуми и канали.

На овој начин ќе им помогнеме полесно да ги надминат негативните последици од кризата, да го вратат својот нормален тек на работење и да ја зголемат својата продажба. Доколу сте микро или мало претпријатие и имате потреба од нашата подршка пополнете ја апликацијата и пријавете се.

 

„Свесни сме за силниот удар кој оваа пандемија го предизвика врз македонската економија, а посебно врз микро и малите претпријатија. Прекинот и намалувањето на секојдневните бизнис активности, значи намалување на продажбата во тој период, намалување на приходите, а кај некои компании и намалување на бројот на вработени. Ова е исклучително тешка ситуација, од која не е поштедена ниту една земја во светот, а за да одговориме правилно потребно е да сме свесни дека од сите нас зависи како ќе се справиме со овој историски предизвик. Нашите клиенти не се само корисници на банкарските услуги, туку се и наши партнери. Периодите на криза се моменти каде ова партнерство треба дополнително да зајакне. Со цел да им помогнеме на микро и малите претријатија од најзасегнатите индустрии од кризата, го започнуваме проектот „НЛБ Рамка за помош“.

Се работи за малку поинаков тип на поддршка, која сметам дека ќе им помогне на фирмите да го заживеат своето работење, и да ја зголемат продажбата на своите производи и услуги. Во рамките на овој проект, на овие претпријатија ќе им овозможиме бесплатен рекламен простор за промовирање на своите производи и услуги со цел да ги доближат до потенцијалните купувачи и на тој начин полесно да се справат со силните притисоци од економската криза предизвикана од пандемијата. Се работи за проект кој се одвива во рамките на сите банки членки на НЛБ Групацијата, при што имаме можност да помогнеме не само локално и самостојно како НЛБ Банка Скопје, туку координирано и заеднички со останатите НЛБ членки на едно пошироко и регионално ниво. Ние сме Банка чие срце и припадност се овде, во овој регион, па ќе сториме сè што е во наша моќ, со заеднички напори да се справиме со оваа ситуација. Треба да сме свесни дека во ова сме сите заедно и борбата е заедничка.“

Антонио Аргир, Претседател на Управен одбор, НЛБ Банка АД Скопје

Кој може да се пријави?

Начинот и критериумите за тоа кој може да се пријави за оваа поддршка се детално објаснети во Правилата и условите за доделување поддршка за рекламирање на микро и малите претпријатија.