За да проверите дали сте распределени во НЛБ Банка за исплата на финансиска поддршка кликнете на портокаловотo копче:
 

За кого е наменета финансиската поддршка?

Согласно иницијативата на Владата на РСМ во рамки на четвртиот пакет мерки за справување со COVID- 19 кризата, во НЛБ Банка е извршена дополнитела исплата на финансиската поддршка на граѓаните кои биле распределени во НЛБ Банка, а на кои не им била исплатена поддршката во декември 2020 година.

Со оваа иницијатива е предвидена исплата на поединечна финансиска поддршка во износ од 6.000 мкд и се однесува на следните категории граѓани: граѓани со низок доход, пензионери кои имаат до 15.000 мкд пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица од 16 до 29 години, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. Исплатата на финансиската поддршка во НЛБ Банка ќе се реализира на постоечките трансакциски сметки на клиентите. При тоа со цел да ги користат средствата од финансиската помош, клиентите кои ги немаат ажурирано своите лични податоци, потребно е да ги ажурираат истите во најкус можен рок.

Клиентите можат да проверат дали се корисници на финансиска поддршка и во која банка се распределени, со внесување на својот ЕМБГ преку следниот линк: https://kupuvamdomasno.gov.mk/mk/index

Како ќе се реализира исплатата?

Исплатата на финансиската поддршка во НЛБ Банка ќе се реализира на постоечките трансакциски сметки на клиентите. При тоа со цел да ги користат средствата од финансиската помош, клиентите кои ги немаат ажурирано своите лични податоци, потребно е да ги ажурираат истите во најкус можен рок. Ажурирањето на личните податоци клиентите можат да го направат онлине преку веб формата достапна на линкот https://bit.ly/34vsQQS или во најблиската експозитура на Банката.

Воедно, НЛБ Банка ги повикува клиентите кои немаат отворено трансакциска сметка, а се распределени за исплата во Банката, во најкус рок да се обратат во најблиската експозитура на Банката, за да ја потпишат договорната документација. За клиентите кои имаат блокирани сметки, Банката ќе отвори посебна наменска сметка на која ќе бидат префрлени средствата од финансиската поддршка. Со цел комплетирање на документацијата за оваа сметка, клиентите задолжително е потребно да се обратат до најблиската експозитура, најдоцна до понеделник 31.05.2021 година. За сите детали поврзани околу исплатата, Банката ќе достави СМС пораки до клиентите распределени за исплата на финансиската помош, согласно расположливите контакт податоци.

Важна информација

Со цел искористување на средствата од финансиската поддршка, клиентите потребно е да го запазат рокот, односно најдоцна до 31.05.2021 година да извршат редовно ажурирање на податоците или да отворат трансакциска сметка во НЛБ Банка. Средствата од финансиската помош ќе може да се искористат и по 31.05.2021 година.