Информација за исплата на дивиденда

   

НЛБ Банка АД Скопје информира дека на ден 25.06.2024 година започна со исплата на дивиденда согласно Одлуката за определување на износ на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје на Собранието на акционери од 29.05.2024 година.

Вкупниот износ на дивиденда кој им се исплаќа на акционерите изнесува 2.251.304.796 МКД. Износот на бруто дивиденда по акција изнесува 2.636 МКД.

Исплатата на дивиденда се изврши за сите акционери кои имаат сметки во НЛБ Банка АД Скопје и за акционерите кои имаат доставено уредни инструкции за исплата на дивиденда во предвидениот рок.    

 

Со почит,

НЛБ Банка АД Скопје